ReadyPlanet.com


พระคัมภีร์ทิพมาลา


 พระคัมภีร์ทิพมาลา 

อ.กาญจนา   การะเวก (อ.อุ๊) 
พท.ว. / พท.น. / พท.ภ. / พท.ผ. 
พท.บ. / พย.บ. / ส.บ. 
บ้านต้นยาคลินิกการแพทย์แผนไทย
 
 
“ฝี  :  ความหมาย 
ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
ฝี หมายถึง โรคจําพวกหนึ่ง เป็นต่อมบวมขึ้นกลัดหนองข้างใน เรียกชื่อต่าง ๆ กันหลายชนิด เช่น ฝีคัณฑมาลา ฝีดาษ ฝีประคําร้อย 
 
ราชาศัพท์ว่า พระยอด, พระปีฬก
 
ใช้นําหน้าคําอื่น หมายความว่า การกระทําหรือการแสดงออกมาในบางลักษณะ. 
 
 
ลักษณะของฝี (ความหมายทั่วไป) 
 
ฝี ( Abcess / Boils / Furuncles )
ฝี เป็นการอักเสบของต่อมไขมันและขุมขน  
พบได้บ่อยในคนทุกวัย  ผู้ที่เป็นเบาหวาน    หรือกินสเตียรอยด์ เป็นประจำอาจเป็นฝีได้บ่อย
ส่วนใหญ่มักขึ้นเพียงหัวเดียว  บางรายอาจขึ้นได้หลายหัวติดๆ กัน  เรียกว่า “ฝีฝักบัว” (Carbuncles)   ถ้าเกิดที่บริเวณรอบทวารหนัก  เรียกว่า  “ฝีรอบทวารหนัก” 
 
 
สาเหตุและอาการของฝี 
 
สาเหตุ.....  เกิดจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่มสแตปฟีโลค็อกคัส    อาจติดต่อโดยการสัมผัสถูกผู้ป่วยโดยตรง
 
อาการ....   มักขึ้นเป็นตุ่ม  หรือก้อนบวมแดงและปวด  กดถูกเจ็บ  มีผมหรือขนอยู่ตรงกลาง  ขึ้นใหม่ๆ จะมีลักษณะแข็ง  ตุ่มนี้จะขยายโตขึ้นและเจ็บมาก  ต่อมาค่อยๆ นุ่มลงและกลัดหนอง  บางครั้งเมื่อฝีเป่งมากๆ  อาจแตกเองได้ (หลังฝีขึ้นไม่กี่วันหรือ 1-2 สัปดาห์)  แล้วอาการเจ็บปวดจะทุเลา
บางครั้งอาจพบต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงอักเสบด้วย  เช่น  อาจมีไข่ดัน (ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ)  บวมและปวด  อาจมีการอักเสบของต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ 
 
 ในรายที่เป็นฝีฝักบัว  อาจมีไข้  อ่อนเพลียร่วมด้วย ในรายที่เป็นฝีหัวเดียว  อาการทั่วไปมักเป็นปกติ  เมื่อหายแล้ว มักเป็นแผลเป็น 
 
 
ภาวะแทรกซ้อน 
 
อาจลุกลามเข้ากระแสเลือด  ทำให้เป็น
ฝีที่ไต (perinephric  abscess)  
กระดูกอักเสบเป็นหนอง (osteomyelitis)  
โลหิตเป็นพิษ
ถ้าเป็นฝีตรงบริเวณกลางๆ ใบหน้า เช่นกลางสันจมูก  หรือริมฝีปากบน  แล้วบีบแรงๆ เชื้ออาจแพร่กระจายเข้าสมองเป็นอันตรายถึงตายได้ 
 
 
ฝีวัณโรค ๑๙ ประการ
 
วัณโรค 
   N. tuberculosis (หรือใช้ว่า TB เป็นคำย่อ)
   def:[โรคชนิดหนึ่งเกิดที่ปอดเป็นต้น ทำให้ร่างกายทรุดโทรมเสื่อมไปตามลำดับ] 
   syn:{ฝีในท้อง}
 
ฝีในท้อง 
    N. tuberculosis  def:[วัณโรคที่เกิดในทรวงอกหรือในช่องท้องsyn:{วัณโรค}{โรคฝีในท้อง}
 
ที่มา ...... http://th.w3dictionary.org
 
 
ฝีวัณโรค ๑๐ ประการ 
ว่าด้วยลักษณะวัณโรค  อันบังเกิดภายในมีประเภท 
   ๑๐ ประการ
เกิดเพื่อจตุธาตุและตรีสมุฏฐานอันใดอันหนึ่ง 
   ซึ่งวิปริตเป็นชาติ จลนะ  โดยหย่อน โดยพิการก็ดี  
   ระคนกันเข้าแล้วตั้งต่อมขึ้น (ฝีภายใน)
    *** เกิดจากอุปปาติกะมีพยาธิ มีเชื้อมีแม่มีตัว ***
ที่มา....  ตำรายาวัดโพธิ์
 
 
ฝีวัณโรค ๑๐ ประการ 
 
๑.  ฝีปลวก 
เปรียบเทียบฝีปลวก... กระษัยปลวก... 
 
ฝีปลวก
 
เมื่อเป็นมีอาการให้เจ็บข้างในทรวงอก หายใจเจ็บหน้าอก
ที่ตั้งแห่งหัวใจ ตลอดไปตามสันหลัง 
ให้ผอมเหลือง ให้อาเจียนเป็นโลหิต 
ไอเหม็นคาวคอ มีหนองปนเสมหะ
บริโภคอาหารไม่ ได้ 
มีอาการนอนไม่หลับ
มีบุพโพ 
 
กระษัยปลวก
 
เกิดขึ้นเพื่อสัณฑฆาต
กระทำให้ปวดขบเอาทรวงอก  ดังจะขาดใจตาย
เป็นแล้วหายไป ๑ เดือน ๒ เดือน ๓ เดือน จึงกลับเป็นอีก
ครั้นแก่เข้าทำให้ผิวเนื้อขาวซีด  และเผือดผอมแห้งลง
หาบุพโพมิได้ 
 
  ยาแก้ฝีปลวก... ตำรับที่ ๑ 
 
ต้มตามวิธีให้กิน  แก้ฝีปลวก  หายดีนัก ฯ 
 
ยาแก้ฝีปลวก... ตำรับที่ ๒ 
 
เอาเสมอภาค  ใช้สุราเป็นกระสาย  ต้มตามวิธีให้กิน  แก้ฝีปลวกนั้นหายดีนักฯ 
 
ยาแก้ฝีปลวก... ตำรับที่ ๓ 
๑. เถาวัลย์เหล็ก  เถาวัลย์เปรียง สิ่งละ ส่วน 
๒. ดินแท่นปลวก  รากพุมเรียงป่า สิ่งละ ส่วน 
๓. ยอดอ้อยแดง ส่วน 
๔. ข้าวเย็นเหนือ  ข้าวเย็นใต้ สิ่งละ ส่วน 
เอาเสมอภาค  ต้มตามวิธีให้กิน  แก้ฝีปลวกหายดีนักฯ 
 
ยาแก้ฝีปลวก... ตำรับที่ ๔ 
๑. เถาวัลย์เหล็ก  เชือกเขาหนัง สิ่งละ ส่วน 
๒. รังมดรี่  รากพุมเรียงทั้ง ๒ สิ่งละ ส่วน 
๓. เถาวัลย์เปรียง ส่วน 
๔. ยาข้าวเย็น ส่วน 
เอาเสมอภาค  ต้มตามวิธีให้กิน  แก้ฝีปลวกทั้งปวงหายดีนักฯ
 
 
      ๒.  ฝีกุตะณะราย 
 
ลักษณะอาการ
- เมื่อจะบังเกิดนั้นให้ตึงแน่นในทรวง
- ให้จับสะบัดร้อนสะท้านหนาวไปทั้งตัว
- บริโภคอาหารมิได้  นอนมิหลับ
 
๑  ยาผ่าหัวฝีกุตะณะราย
 
๑. เบญจเหล็ก  รากขี้กาทั้ง ๒ สิ่งละ บาท 
๒. รากตองแตก   รากมะคำไก่ สิ่งละ บาท 
๓. ยาดำ บาท 
ต้มตามวิธีให้กิน  แก้ฝีกุตะณะรายหาย  ยาขนานนี้เป็นยาผ่าหัวฝีให้แตกวิเศษนักฯ 
 
๒ ยาดับพิษฝีกุตะณะราย 
๑. รากทนดี  รากมะนาว  รากมะงั่ว สิ่งละ ทะนาน 
๒. รากส้มซ่า  รากหิ่งหาย  ยอดลำเจียก สิ่งละ ทะนาน 
๓. บอระเพ็ด  รากมะเขือขื่น  รากมะแว้งทั้ง ๒ สิ่งละ ทะนาน 
 
วิธีทำ ๑
ตำเอาน้ำสิ่งละ ๑ ทะนาน  น้ำมันงา ๑ ทะนาน  หุงให้คงแต่น้ำมัน  แล้วจึงเอา 
๑. เนระพูสี  ดีงูเหลือม สิ่งละ สลึง 
๒. ฝิ่นดิบ  เปลือกประคำดีควาย สิ่งละ สลึง 
 
วิธีทำ ๒
ทำเป็นจุณปรุงลงในน้ำมันให้กินพอควรกำลัง  เป็นยาดับพิษฝีกุตะณะรายหายดีนักฯ 
๓  ยารุฝีกุตะณะราย 
๑. แก่นมะหาด  แก่นปรู สิ่งละ ส่วน 
๒. แก่นมะเกลือ  แก่นสัก สิ่งละ ส่วน 
๓. แก่นแสมทะเล ส่วน 
 
วิธีทำ....
 
เคี่ยวเอาน้ำสิ่งละ ๑ ทะนาน  มะพร้าวไฟ ๑ ลูก  หุงให้คงแต่น้ำมัน  แล้วจึงคุลีการกันเข้ากับน้ำยาทั้งนั้น  เคี่ยวไปให้คงแต่น้ำมันมะพร้าวไฟ  แล้วจึงเอาเมล็ดในสลอด  ๓๓ เมล็ด  คั่วด้วยน้ำปลาร้าไหให้เหลือง  ทำเป็นจุณปรุงลงในน้ำมันเอาไว้ให้เย็น  ให้กิน ๑ ช้อนหอย 
 
สรรพคุณ....เป็นยารุฝี  แก้ฝีกุตะณะรายนั้นหาย  และรุสรรพฝีทั้งปวงก็ได้วิเศษนักฯ
 
 
๔ ยาทาเกลื่อนฝีกุตะณะราย 
 
๑. ใบประคำไก่ ส่วน 
๒. เจตมูลเพลิง ส่วน 
๓. ตรีกฏุก  กระเทียม สิ่งละ ส่วน 
 
วิธีทำ  เอาเสมอภาค  บดด้วยสุราทาข้างนอก  เป็นยาเกลื่อนฝีกุตะณะราย  และทั้งดับพิษก็ได้  โดยนัยอาจารย์ท่านบอกไว้สืบๆ กันมา  หายวิเศษนัก  ได้ใช้แล้วอย่าสนเท่ห์เลยฯ 
 
 ๓.  ฝีมานทรวง 
ลักษณะอาการ
กระทำให้ยอกเสียด  หายใจขัดในทรวงอก  เจ็บเวลากลางวัน  กลางคืนให้ไอเป็นเสมหะเหนียว  ให้ซูบผอม  ให้แน่นหน้าอกเป็นกำลัง  ถ้าจะแก้ให้วางยาประจุเสียก่อน  แล้วจึงกินยาประจำโรคต่อไป 
 
๑  ยาประจุฝีมานทรวง 
๑. พริกไทย เม็ด 
๒. ขิงสด แว่น 
๓. กระเทียม กลีบ 
๔. ข่าต้น 
 
ทำเป็นจุณ  เคล้ายางสลัดไดสด  ตากแดดให้แห้งให้ได้ ๗ ครั้ง  เอาหนัก ๒ บาท  บดทำแท่งตามวิธีเท่าเมล็ดพริกไทย  ให้กิน ๓ เม็ด 
เป็นยาประจุฝีมานทรวงตกสิ้นหายดีนักฯ 
 
๒  ยาประจุฝีมานทรวง 
 
๑. ยาดำ ส่วน 
๒. เทียนดำ ส่วน 
๓. ยาข้าวเย็นทั้ง ๒ สิ่งละ ๑๐ ส่วน 
๔. กระเทียม ๑๑ ส่วน 
๕. ต้นสาบเสือ  (ทั้งต้นและราก) ส่วน 
 
วิธีทำ  ต้มตามวิธีให้กินตามสมุฏฐานธาตุ  ถ้าจะถ่ายแทรกดีเกลือกินตามธาตุหนักเบา  แล้วให้กินประจำไปทุกวันจนกว่าจะหาย  วิเศษนัก 
 
๓  ยาพอกฝีมานทรวง 
๑. ข้าวเปลือกคั่วให้ไหม้ ถ้วยชาม 
๒. ใบพลับพลึง ใบ 
 
วิธีทำ  บดให้ละเอียดพอกลงไว้ที่เจ็บนั้น  แล้วจึงเอาใบบอนปิดบน  ดับพิษฝีมานทรวงหายดีนักฯ 
 
๔  ยาแก้พิษฝีมานทรวง 
 
๑. เทียนทั้ง ๕ สิ่งละ ส่วน 
๒. ยาดำ ส่วน 
๓. ขอบชะนางทั้ง ๒ สิ่งละ ส่วน 
๔. ข้าวเย็นเหนือ ๑๒ ส่วน 
๕. กระเทียมทอก ๑๔ ส่วน 
๖. ใบกระพังโหม ๒๗ ส่วน 
วิธีทำ  ต้มตามวิธีให้กิน  แก้พิษฝีมานทรวง  หายดีนักฯ 
๕  ยาแก้พิษฝีมานทรวง 
๑. เปลือกทองหลางใบมน ส่วน 
๒. เปลือกกุ่มน้ำ ส่วน 
๓. เปลือกมะรุม ส่วน 
๔. เปลือกโพบาย ส่วน 
๕. เปลือกกระทุ่มมูลหมู ส่วน 
 
วิธีทำ  เอาเสมอภาคต้มตามวิธีให้กิน  แก้พิษฝีมานทรวงหายดีนักแลฯ 
 
๖  ยาแก้พิษฝีมานทรวง 
 
๑. เปลือกคาง ส่วน 
๒. เปลือกทองหลางใบมน ส่วน 
วิธีทำ  ฝนเอาเท่าๆ กัน  ละลายสุราให้กิน  แก้พิษฝีมานทรวงกระทำให้ปวดนอนมิหลับนั้นหายดีนักฯ 
 
 
 
๔.  ฝีธนูทระวาต 
 
แรกเป็นมีอาการให้เจ็บตั้งแต่หน้าอกตลอดจนสันหลัง ให้ปวดขบเป็นกำลัง ปวดเมื่อยไปทุกข้อกระดูก ให้วิงเวียน 
บางที ทำให้ขัดอุจจาระ และปัสสาวะ ให้ท้องขึ้นไม่รู้วาย ยอกจุกเสียดยอดอก ซูบผอม บริโภคอาหารไม่มีรส 
ให้ตาแข็ง นอนไม่หลับ 
ให้ปวดกลางคืนมากกว่ากลางวัน มีพิษต่างๆ 
 
๑  ยาดับพิษฝีธนูทระวาต 
๑. ไคร้หางนาค  ไคร้น้ำ สิ่งละ ส่วน 
๒. รากคา  รากคนทา สิ่งละ ส่วน 
๓. รากพุมเรียงทั้ง ๒  รากเท้ายายม่อม สิ่งละ ส่วน 
๔. รากขี้กาทั้ง ๒ สิ่งละ ส่วน 
เอาเสมอภาคต้มตามวิธีให้กิน  เป็นยาดับพิษฝีธนูทระวาตอันบังเกิดขึ้นภายในหายดีนักฯ
 
๒  ยาเกลื่อนฝีธนูทระวาต 
 
๑. เปลือกโพบาย ส่วน 
๒. รากชิงชี่  รากอัญชัญขาว สิ่งละ ส่วน 
     ๓. พริกไทย  ขิงแห้ง  ดีปลี  กระเทียม สิ่งละ ส่วน
วิธีทำ  เอาเสมอภาค ต้มตามวิธีให้กินเกลื่อนฝีธนูทระวาต  อันบังเกิดภายในนั้นหายดีนักฯ
 
๓  ยาดับพิษฝีธนูทระวาต 
 
๑. เปลือกเพกา ส่วน 
๒. สันพร้านางแอ  เปลือกโพบาย สิ่งละ ส่วน 
๓. เปลือกตะบาก  ผักเป็ดแดง สิ่งละ ส่วน 
 
วิธีทำ  เอาเสมอภาค ต้มตามวิธีให้กินเกลื่อนฝีธนูทระวาต  อันบังเกิดภายในนั้นหายดีนักฯ
 
๔  ยาตัดรากฝีธนูทระวาต 
 
๑. รากยอ  รากมะเขือขื่น สิ่งละ ส่วน 
๒. รากซ้องแมว  รากส้มกุ้งทั้ง ๒ สิ่งละ ส่วน 
๓. แก่นกันเกรา  แก่นมะหาด  แก่นแสมทะเล สิ่งละ ส่วน 
๔. ยาข้าวเย็น  กระดูกงูเหลือม  พริกไทย สิ่งละ ส่วน 
 
เอาเสมอภาค  ทำเป็นจุณ  ดองด้วยสุราฝังข้าวเปลือกไว้ ๓ วัน  จึงกิน 
เป็นยาตัดรากฝีธนูทระวาต  อันบังเกิดภายในนั้นหายดีนักฯ
 
๕  ยาพอกฝีธนูทระวาต 
๑. ใบถอบแถบ  ใบพลูแก สิ่งละ ส่วน 
๒. ใบมันเทศ  ฆ้องสามย่าน สิ่งละ ส่วน 
๓. ขมิ้นชัน  ยอดมะอึก สิ่งละ ส่วน 
๔. ข้าวเบือ ส่วน 
 
เอาเสมอภาค พอกฝีข้างนอกให้ตรงยอดไว้ปล่อง 
ดับพิษฝีธนูทระวาต  อันบังเกิดภายในนั้นหายดีนักฯ
 


ผู้ตั้งกระทู้ อาจารย์อุ๊ (au_karawek-at-yahoo-dot-co-dot-th) :: วันที่ลงประกาศ 2013-10-13 21:16:01 IP : 171.97.64.107


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2011 All Rights Reserved.