ข่าวและประกาศ

นักศึกษาเภสัชกรรมไทย ปี 1 ของสมาคมฯ ไปศึกษาดูงานที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม

 
รูปภาพของAdministrator Website
นักศึกษาเภสัชกรรมไทย ปี 1 ของสมาคมฯ ไปศึกษาดูงานที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม
โดย Administrator Website - อาทิตย์, 17 มิถุนายน 2018, 12:14PM
 

อ.สุชาญ ชูสุวรรณ กรรมการสมาคมฯ และพระวิทยากรนำชม สมุนไพร ฤาษีดัดตน และ ศิลาจารึก ตำยา _ตำรานวดไทย บริเวณศาลาราย วัดโพธิ์ ฯ ท่าเเตียน กทม.