ข่าวและประกาศ

วันที่12สิงหาคม 2561สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย รับปรึกษา รักษาโรคและนวดไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ เว็บไซต์สมาคมฯ
วันที่12สิงหาคม 2561สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย รับปรึกษา รักษาโรคและนวดไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
โดย ผู้ดูแลระบบ เว็บไซต์สมาคมฯ - พฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2018, 2:23PM
 
สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย  จัดให้มีการนวด รับปรึกษา รักษาโรคและนวดไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ    วันที่ 12 สิงหาคม2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.