Showing gallery: อ.อนันต์ ห่อทองคำนำนักศึกษาเภสัชกรรมปี 2 ไปทัศนศึกษาดูงาน

เมื่อวันเสาร์ที่12 พฤกษภาคม 2561 อาจารย์อนันต์ ห่อทองคำนำนักศึกษาเภสัชกรรมปี 2 ไปทัศนศึกษาดูงานที่โอสถสถานหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ คลีนิคการแพทย์แผนไทย วัดสังฆทาน