Showing gallery: วันที่12สิงหาคม 2561สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย รับปรึกษา รักษาโรคและนวดไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย  จัดให้มีการนวด รับปรึกษา รักษาโรคและนวดไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ    วันที่ 12 สิงหาคม2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.